O MEDVOŠKIH TABORNIKIH

Taborniki smo v Medvodah pričeli z delovanjem že leta 1975, takrat še kot člani ljubljanskega Odreda dobre volje. Medvoščani smo se jim tega leta tudi prvič pridružili na taborjenju, že naslednje leto pa je bila izobražena prva generacija vodnikov. V Medvodah je bilo takrat med 50 in 60 članov, ki so želeli biti taborniki, in tako se je začela zgodba o uspehu taborništva v Medvodah.
Minilo ni niti 10 let, ko je postalo jasno, da bo potrebno na svoje. En razlog je bila oddaljenost od Ljubljane, drugi pa zadostno število članov za samostojno delovanje. Leta 1983 je bilo v Bohinju organizirano že prvo samostojno taborjenje, še leto kasneje, leta 1984, natančneje 16. oktobra, pa je nastal nov odred,  Odred dveh rek.  V letu 1992 se je preimenoval v Rod dveh rek.
Rod se je skozi vsa leta razvijal in sedaj nasje v društvu že več kot sto. Taborniki predvsem skrbimo za vzgojo in razvoj tabornikov v odgovorne, aktivne, samostojne mlade ljudi. Naš program je pester, sestavlja ga mlado prostovoljno vodstvo. Pripravljamo vsakoletna taborjenja, jesenovanja in različne mesečne akcije, vsak vodnik pa se s svojim vodom srečuje enkrat na teden.
O samem namenu taborništva, taborniškem življenju, našem poslanstvu in na splošno o organizaciji Zveze tabornikov Slovenije si lahko več preberete na spletni strani //www.taborniki.si/. Zelo priporočamo v branje, da nas vsaj malo bolj spoznate!